Zadnú stranu a bočné okraje čistite len čistou vlažnou vodou. Prednú stranu môžete aj našim špecializovaným prípravkom s nano-technológiou. Tiež odporúčame zabezpečiť vetranie daného priestoru.