Zrkadlo nemusí byť za každú cenu veľké, ale musí byť zohľadnená výška tých, ktorí ho budú používať. Ak ich výšku poznáme, tak vám dokážeme navrhnúť, pre Vás, optimálny rozmer a tvar. Z toho vyplynie aj jeho umiestnenie.