Potrebujete mať elektrický kábel v stene. Stačí to. V prípade vlastného vypínača alebo inteligentného elektrického rozvodu to prekonzultujeme individuálne.