Potrebujete vývod 230V v strede umiestnenia zrkadla a ideálne k nemu aj vypínač na vhodnom mieste na stene. Ak si budete všímať polohy vypínačov na našich realizáciách tak získate odpoveď. O trajektóriu nemusíte mať obavy, pretože to vieme detekovať špeciálnymi prístrojmi.