Každé naše zrkadlo je nad-dimenzované podľa účelu a použitia na 5x väčšiu nosnosť ako je nevyhnutná.