Osvetlenie osvetľuje osobu stojacu pred zrkadlom, Podsvietenie svetlom zvýrazňuje to pekné v okolí zrkadla. Svetlo podsvietenia sa rozptyľuje spoza zrkadla do strán.