Ideálne v strede. Jednoduchý návod pre Vás je, ak sa postavíte pred stenu so zrkadlom a v strede vo výške očí označíte polohu prívodu pre elektrikára.