Všetky naše vypínače sú uspôsobené tak, že ich môžete ovládať aj z vane.

Zadnú stranu a bočné okraje čistite len čistou vlažnou vodou. Prednú stranu môžete aj našim špecializovaným prípravkom s nano-technológiou.

Ak máte zrkadlo s osvetlením aj podsvietením tak sú vhodnejšie dva okruhy s vývodmi vo výške vašich očí.

Potrebujete vývod 230V v strede umiestnenia zrkadla a ideálne k nemu aj vypínač na vhodnom mieste na stene. Ak si budete všímať polohy vypínačov na našich realizáciách tak získate odpoveď. O trajektóriu nemusíte mať obavy, pretože to vieme detekovať špeciálnymi prístrojmi.

Vy spájate len káblový vývod zrkadla s káblovým vývodom elektriny zo steny.

Toho nášho áno. Treba len dodržať odporúčaný postup a použiť nami dodané súčasti.

Ak je sádrokarton aspoň vhodne (nemusí byť perfektne) ukotvený tak pomocou nášho systému uchytenia vieme zaťaženie rozložiť tak, aby ste Vy mohli pokojne spať.

Napíšete do závetu odkaz pre vnukov, že ako sa to vymieňa. (vtip 🙂)

Osvetlenie je vyriešené našou patentovanou konštrukciou, aby naozaj nedošlo k tomu, že sa vypália. Toto je len jedna z vecí, čo robí rozdiel medzi našimi a inými zrkadlami. Ak by ste to porovnávali s kvalitatívne porovnateľnými výrobkami z Nemecka, tak sa pohybujeme v rádovo úplne inej cenovej hladine.

Navyše na samotné osvetlenie vrátane zdroja poskytujeme 5 ročnú záruku.