Jednoduchá odpoveď. Dané dielo je len pre Vás, inak by sme ho nevyrábali. Nie je a nebude použiteľné pre nikoho iného. Od roku 1994 rokov sa nám ešte nestalo, aby sme vyrábali dve rovnaké zrkadlá.