Aj kvôli tomu robíme zrkadlá s osvetlením, lebo každé jedno je náchylné na vlhkosť. Tie naše sú odsadené od steny a vetrané. Ak sú s osvetlením, tak aj samotným svetlom sú ohrievané a vysušované. Okrem toho si viete objednať aj vyhrievanie zrkadla (veľmi obľúbená funkcia) a všetko toto prispieva k tomu, aby nezačalo po čase černať. A samozrejme prvoradé predtým je použitý materiál, t.j. sklo, jeho úprava, spôsob manipulácie pri montáži a používané čistiace prostriedky.