Príliš tenké nevyrábame. Každá veľkosť a tvar má odporúčanú vhodnú hrúbku, uloženie a spôsob montáže.