Toho nášho áno. Treba len dodržať odporúčaný postup a použiť nami dodané súčasti.